פורום קפה שפירא 

פורום קפה שפירא היא קבוצת חשיבה שנועדה לחפש מענה לתופעה שמעיקה מאוד על השיח הציבורי: היעלמותו המוזרה של ההיגיון הבסיסי.
לא הצבנו לעצמנו מטרות מוגדרות מראש, ואין בכוונתנו להתגבש לכלל כוח

פוליטי.
מטרתו העיקרית של הפורום היא הצפת הבעייתיות שבהעדר היגיון בשיח.

בנוסף, הפורום נועד לשם עידוד שיח פתוח לכל בעלי הדיעות, ליבון נושאים תוך שימוש בחשיבה הגיונית ומנומקת, המבוססת על עובדות תקפות.אתם מוזמנים להעלות לדיון בכל נושא שיראה כמתאים, ובעיקר נשמח לקבל ביקורת על טקסטים עתירי-חוסר-הגיון.זהו פורום בעל שאיפות אליטיסטיות,שמנסה להעניק חופש ביטוי מקסימלי גם