top of page

תרומות לפורום קפה שפירא בע"מ – חל"ץ  ח.פ. 515998896​

Donate     תרמו לנו 

כל הדרכים לתרום לפורום קפה שפירא 

20190624_163157_HDR.jpg

תרומה חד פעמית

בכרטיס אשראי

[אפשר לחלק לתשלומים]

 

הפקדה ישירה לחשבון הבנק של הפורום

הבנק הבינלאומי

סניף 051

 חשבון 354813

פורום קפה שפירא

תרומה חודשית קבועה בהוראת קבע בכרטיס אשראי