בשלב זה מטרתנו לגייס מאגר אנשי חינוך מומסכים מבין חברי פורום קפה שפירא לצורך כתיבת תוכניות לימוד למשרד החינוך ומורים שניתן להפעיל לשם הוראה בהתאם לצורך  אין בכך משום הבטחת עבודה. סודיות מובטחת

אנשי חינוך למכרז משרד החינוך

Thanks for submitting!