כנס ציונות.jpg
מסמך קווי היסוד

נכבדי

כל אחד מכם משקיע את זמנו, מרצו וכשרונו למען מדינת ישראל, שימורה כמדינת העם היהודי בארצו ומולדתו, ולחירות אזרחיה. הגיעה העת להפגין את פועלכם במפגן מרהיב של עוצמה ואחדות. 

היום, כאשר עצם קיומנו וחירותנו נמצא תחת איומים מפנים ומחוץ, נשלב כולנו כוחות ליצירת אפקט שביכולתו לשנות את המגמות האנטי-ציוניות ולצרוב מחדש את הציונות בתודעת הציבור.

הכנס יהווה ריכוז כל הפעילויות של כל הארגונים הציוניים יחד, במקום אחד, במשך שלושה ימים מרוכזים, במאות מושבים וסמינרים, עם קהל עצום, פרסום אפקטיבי, סיכומים וניירות עבודה שיכתיבו את מדיניותה של ישראל מעתה והלאה. 

הכנס יעניק חשיפה חסרת תקדים לעשייה של הארגונים, יעניק תמיכה עוצמתית לציבור לאמונה מחודשת בצדקת דרכה של הציונות, ויהווה פלטפורמה להיכרויות ושיתופי פעולה. 

זו גם הזדמנות לכל ארגון לגייס לעצמו תומכים, מתנדבים ותורמים. אפשר לראות בכנס מעין "אולימפיאדה" של הארגונים הציוניים, בו כל ארגון יציג את מיטב התכנים והעשייה שלו.

מה אנחנו רוצים מכם

1. הרשמה לטופס הראשוני, שמהווה אישור לקחת חלק במיזם

2. כל ארגון ינדב נציג מטעמו לוועדת הכנס, האחראית על הפקת האירוע, פרסומו הלוגיסטיקה ועל גיוס התורמים. 

3. כל ארגון יהיה אחראי על התכנים של המושב שיקבל, בעצמאות מוחלטת

4. במפגש הראשון של נציגי הועדה - יחולקו תפקידים והשליטה תעבור לידי הוועדה.

לשם הבהרה : פורום קפה שפירא משמש כפלטפורמה זמנית בלבד - עד להקמת וועדת הכנס, אינו המארגן  בפועל ואינו נושא בכל אחריות משפטית או אחרת למעט על תפקידים שתטיל עליו הוועדה. 

ב30.8.21 תיסגר ההרשמה לנציגי וועדת הכנס ולארגונים שירצו לקחת חלק לא תינתן אפשרות לשלוח נציג משלהם

טופס הרשמה להשתתפות פעילה בכנס ציונות 

Thanks for submitting!