30.11.17

7.12.17

14.12.17

22.12.18

29.12.17

11.1.18

18.1.18

23.1.18

22.2.18

1.3.18

8.3.18

פורום קפה שפירא להשבת ההיגיון לשיח

בית אוֹרי | היצירה 28 ר"ג, קומה ב' | 054-5556037

צרו קשר