top of page
התמודדות עם פוסט מודרניזם1.jpg

הרצאות, סדרות וקורסים להכרת הרעיונות הפוסטמודרניים - בהזמנה על פי דרישה - לקבוצות אנשים חינוך, ולכל מי שרוצה להבין את הרעיונות שמשפיעים היום על חיינו. המפגשים בבית אורי ברמת גן. ניתן גם להזמין מרצים לבתי ספר, יישובים וכנסים.

הפורום מאושר ע״י משרד החינוך וניתן להתקשר איתנו דרך תוכניות גפ״ן

התקשרו, ונתאם יחד את המסגרת המתאימה לכם

אודי בן חמו: 052-9241103

המרצים של פורום קפה שפירא צמחו באקדמיה והיו חלק מתוך השיח הפוסטמודרני, הם למדו ולימדו אותו עד שהבינו לאן הוא חותר ועד כמה הוא הרסני.

פמיניזם רדיקלי |  להט"ביזם | שיח זכויות אדם | חופש ביטוי | כפייה מגדרית | שמאל רדיקלי | פוסט ציונות | שנאת גברים | אקטיביזם שיפוטי | המשפחה ה"חדשה" | פוסטמודרניזם בצה"ל | סביבתנות וקיימות | שוויון תוצאות | מרקסיזם ונאו מרקסיזם  ועוד. 

bottom of page