top of page
רקע.jpg

19-21.22

מרתון חמ"ל

צו גיוס 5 אחוז

כ"ג -כ"ה באלול, משעה 10:00 עד 22:00

די ב-5% אמיצים 

להשיב לחברה את השפיות

כשחברה נופלת לתוך אידיאולוגיה מטורפת
-5% מחבריה שאינם שותקים יכולים להציל אותה!
מטרתו של פורום קפה שפירא היא להעצים את העם ולהעניק לו כלים לעמוד בעוז מול הפופוליזם המסוכן! 

הצטרפו למרתון חמ"ל התרמות ולהפצת הבשורה
מתי אתם מגיעים

נרשמתם תודה. ממתינים לכם בבית אורי 

bottom of page