כך נמלטתי מהשמאל כל עוד מוחי בי | ערב חגיגי לרגל פתיחת בית פורום קפה שפירא 

אנשים רבים מקדישים מזמנם לפרויקט התרבותי הזה.

אנא תירמו לנו להבטיח את הצלחתו

פורום קפה שפירא להשבת ההיגיון לשיח

בית אוֹרי | היצירה 28 ר"ג, קומה ב' | 054-5556037

צרו קשר