כך נמלטתי מהשמאל כל עוד מוחי בי | ערב חגיגי לרגל פתיחת בית פורום קפה שפירא 

אנשים רבים מקדישים מזמנם לפרויקט התרבותי הזה.

אנא תירמו לנו להבטיח את הצלחתו

רח' היצירה 28 קומה ב | מתחם הבורסה | רמת-גן | טל: 054-5556037 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • העמוד הפתוח