top of page

כך נשיב את ההיגיון והציונות למרכז השיח 

מה עשינו 

שתי דקות על הפורום

מה אנחנו אומרים

(לחצו על הלוגו)

לוגו לערב רתימה באתר.jpg

מיליון וחצי שקל עד יום חמישי  3.9.20 - ונוכל לכבוש את השיח!

 

אין בישראל עוד גוף שנלחם כנגד האג'נדה הפרוגרסיבית בכללותה. תרמו לנו, הצטרפו אלינו, ויחד נשיב את ההיגיון והציונות לשיח 

bottom of page