נרשמים למנוי זהב בסמסטר ב'  (פברואר-מאי 2021)  ומקבלים 50 הרצאות מובחרות + בונוס חינם כל יתרת ההרצאות מסמסטר א' 

ללמוד את מה שעדיין לא יודעים | הבית אינטלקטואלי לימין 

ניתן להירשם גם להרצאת זום בודדת ב-30 שח
 או לסדרה אחת בת 6-7 מפגשים כל ערב ב-19:00 למעט סופ"ש |
לפרטים נוספים, גלי בת חורין: 054-5556037
כל הסמסטר.jpg

רח' היצירה 28 קומה ב | מתחם הבורסה | רמת-גן | טל: 054-5556037 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • העמוד הפתוח