top of page

כך נשיב את ההיגיון והציונות למרכז השיח 

תרמו לנו כדי שנוכל לכבוש את השיח!

אין בישראל עוד גוף שנלחם כנגד האג'נדה הפרוגרסיבית בכללותה. תרמו לנו, הצטרפו אלינו, ויחד נשיב את ההיגיון והציונות לשיח 

מה אנחנו אומרים

(לחצו על הלוגו)

לוגו לערב רתימה באתר.jpg

אומרים עלינו

bottom of page