ללמוד את מה שעדיין לא יודעים | הבית האינטלקטואלי הציוני

ניתן להירשם גם להרצאת זום בודדת ב-30 שח
 או לסדרה אחת בת 6-7 מפגשים כל ערב ב-19:00 למעט סופ"ש |
לפרטים נוספים, גלי בת חורין: 054-5556037
אקלים רופא.jpg
מיכאל  מימיון מעצמה לא מודעת.jpg