top of page

מאמר

אבסורד השוויון - זה באמת מה שאתם רוצים?
ד"ר מרדכי קידר
מאז הקמת מדינת ישראל לפני 73 שנים היא מתנהלת על בסיס פשרות והסדרים, למרות שפשרות והסדרים אלו יוצרים אפליות ברורות. דוגמאות: רוב החרדים והערבים אינם משרתים בצבא למרות שהחוק היבש מחייב אותם לשרת; חרדים הלומדים בכוללים מקבלים מהמדינה כספים שמגזרים אחרים לא מקבלים; בדווים בדרום בונים בתים פרטיים על אדמות מדינה ללא היתר והמדינה בסופו של תהליך מכשירה את גזל האדמה; היהודים רואים במדינה "מדינת לאום" שלהם, בעוד שלאזרחיה הערבים אין "מדינת לאום"; ליהודים יש זכות שיבה ולערבים אין ועוד.
החברה בישראל מגוונת מאוד: יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, דתיים, חילוניים, מודרניים, מסורתיים, וההבדלים ביניהן היו עלולים לערער את הסדר הציבורי. הפשרות וההסדרים הללו הם המסגרת החוקית המאפשרת לכל קבוצה לחיות את חייה באוטונומיה תרבותית, תוך שהיא מניחה לקבוצות האחרות לחיות את חייהן באופן שהן רוצות, למרות ההסדרים אלו מעגנים וממסדים את ההבדלים והאפליות.
הסיבה העיקרית להיעדר חוקה בישראל היא בדיוק זה: חוקה מחייבת לנסח ולעגן את מעמד הדת בישראל ואת הקשר בין הדת והתחיקה. דתיים רבים רואים בהלכה את המקור העיקרי לתחיקה בעוד שחילונים רבים אינם מייחסים לדת תפקיד תחיקתי. ההימנעות מניסוח חוקה מאפשר לשני המגזרים לחיות יחדיו תוך עקיפת הסוגייה הנפיצה הזו. זו הסיבה שלישראל יש קבוצת חוקי יסוד אבל לא חוקה שלמה.
ועדת החוקה התכנסה ב-13 בספטמבר 2021 ודנה בנושא עיגון עקרון השוויון בחוקי היסוד של מדינת ישראל. יו"ר הוועדה, ח"כ גלעד קריב ממפלגת העבודה, יזם את הדיון בעקבות פסק הדין בבג"ץ חוק הלאום. לטענתו, "עקרון השוויון צריך להיות אחד ממאפייניו המרכזיים של אופייה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לאור עברו ולאור הלקחים המתבקשים מאותה היסטוריה מורכבת שחווינו כבני העם היהודי."
בשבוע שעבר עמדה גלי בת חורין על הסכנה העקרונית הטמונה העקרון השוויון מצד בית המשפט שיעשה חוכא ואטלולא מכל חוק שאיננו מוצא חן בעיניו בטענה שהוא "איננו שוויוני". כאן אני רוצה להציג כמה תוצאות שינבעו ישירות מ"עקרון השוויון".
התוצאה הראשונה היא: מכיוון שחייב להיות כאן שוויון, לא יכול להיות שהמדינה תהיה יהודית בלבד, גם אם היא דמוקרטית, שכן היא חייבת להיות במידה שווה - רציתם שוויון !! - יהודית, מוסלמית, נוצרית, דרוזית, אחמדית, שומרונית, ואם נספח את הכפר ע'ג'ר לישראל אז גם עלווית. על דגל המדינה יהיה לא רק מגן דוד אלא גם סהר, צלב וסמלי כל הדתות האחרות, וכולם - בשם השוויון הקדוש. פסי התכלת שבדגל שיקבלו תוספת פסים ירוקים של האסלאם, ושלל צבעים נוספים בשביל כל הדתות האחרות. המנון המדינה ישתנה כי זה בכלל לא שוויוני לשיר על "נפש יהודי" ו"עין לציון". והעיקר, למה לעזאזל שיקראו למדינה הזו "ישראל"? למה לא "ישראטין" כהצעת קד'אפי הלובי או "ישראל וישמעאל"? ולמה ש"זכות השיבה" תצומצם ליהודים בלבד? האם אין מיליוני ערבים הטוענים שהם או אבותיהם גורשו מכאן ב-1948 והם רוצים לשוב לארץ בשם השוויון?
עקרון השוויון יביא בהכרח לביטול הפטור משרות צבאי לערבים המוסלמים, שכן על פי חוק שירות ביטחון הם יחויבו בפועל להתגייס בהמוניהם ליחידות צהל על פי הפרופיל הרפואי, כולל ליחידות קרביות שיציבו אותם בקו האש מול בני דודיהם בסוריה או בלבנון. זה מוסרי?
מכיוון שעקרון השוויון יהיה - כמובן - גם בין גברים ונשים, ישראל תחויב להשוות את תקופות השירות הצבאי, כי איזה שוויון זה אם בנים משרתים בשירות חובה שלוש שנים ובנות רק שנתיים? והחשוב ביותר: חוק שירות ביטחון יחול בהכרח גם על בנות מוסלמיות, נוצריות, דרוזיות ... כמו שיוחל - באופן שוויוני כמובן - על החרדים והחרדיות!!! כולם, כולל בנים ובנות של אדמו"רים, יעמדו בתור בלשכת הגיוס, לא כדי לקבל פטור אלא כדי להתגייס ולשרת בצבא ההגנה למדינה, ששמה כאמור ישונה, באופן שוויוני כמובן.
חוק אחר שייאכף באופן שוויוני יהיה חוק התכנון והבניה. על פי חוק זה ייהרס באופן מיידי כל מבנה פרטי שנבנה על אדמה שאיננה רכושו הפרטי של הבונה ושנבנה ללא "תכנית בנין עיר" או ללא היתר בניה כחוק, בתל אביב, ברמת גן, בגליל או בנגב, בפזורה הבדווית ובגבעות יו"ש, בכל מקום, ללא אפליה בין יהודי וערבי. השוויון הפתאומי הזה יחייב את המדינה להרוס באופן מיידי את אלפי המבנים שהוקמו בפזורה הבדווית. כדי להימנע מכך יבוטל כליל חוק התכנון והבניה, כי עקרון השוויון ימנע מצב שבו הוא מופעל בתל אביב ולא מופעל בפזורה הבדווית, וכך נוכל - אנחנו האזרחים - לבנות בתל אביב ככל אוות נפשנו ללא היתר וללא רישיון. ימות המשיח ממש.
חוק נוסף שייאכף באופן שוויוני לגמרי יהיה החוק האוסר ביגמיה ופוליגמיה, האומר במפורש: "נשוי הנושא אישה אחרת, ונשואה הנישאת לאיש אחר, דינם מאסר חמש שנים." כל אדם שייתפס נשוי ליותר מאישה אחת - יהודי, מוסלמי, נוצרי או אתאיסט - יושלך לכלא לחמש שנים באופן שוויוני לחלוטין, ואלפי מוסלמים, בעיקר בדווים, יעברו לבתי הכלא באופן מיידי, וכך ייפתר חלק מהבעיה שיצר הרס הבתים בפזורה הבדווית.
בשל עקרון השוויון, קבלת תלמידים לאוניברסיטה והסמכתם בסוף תקופת הלימודים תחדל להסתמך על ציוניהם והישגיהם, כי אפליית המצטיינים לטובה מנוגדת לעקרון השוויון. מעניין יהיה לראות את המהנדסים והרופאים שיוסמכו על ידי האוניברסיטאות אחרי שאלו יחויבו לקבל ולהסמיך תלמידים על בסיס חוק יסוד השוויון. מישהו יסכים לגור בבניין שתוכנן על ידי מהנדס שזכה בתואר מהנדס בזכות השוויון הקדוש? מישהו יסכים שינתח אותו מנתח שהתקבל ללימודים וקיבל תואר דוקטור בשם השוויון?
בנקים יחויבו להלוות כספים ללא קשר עם יכולת הלווה להחזיר את ההלוואה, כי זה לא שוויוני להפלות לטובה את העשירים. בנוסף, בנקים יחויבו - בשם השוויון כמובן - לתת הלוואות משכנתאיות במגזר הערבי למרות שידוע לכול שבמקרה של חדלות פירעון ומימוש הנכס, בנק שינסה למכור בית במגזר הערבי ייתקל בחומה של סירוב לרכשו, בגלל הלחץ החברתי של החמולה. כתוצאה מכך יגדל הסיכון הנובע ממתן משכנתאות והריבית על כולנו - באופן שוויוני - תעלה.
המערכת הציבורית תחויב להעניק למסתננים שהתנחלו בדרום תל אביב שירותי בריאות, ביטוח לאומי, חינוך וכל סוגי הסיוע האחרים כי עקרון השוויון חל גם עליהם. ומה יעניק עקרון השוויון למחבלים, לרוצחים ולשאר הפושעים תושבי בתי הכלא?
הקיצור: מערכת המשפט הפוסט-יהודית, פוסט-ישראלית ופוסט-ציונית ממתינה בקוצר רוח לעיגון עקרון השוויון בחוק יסוד כדי להשליט - באופן שוויוני כמובן - את האג'נדה שלה על המדינה ולהשליך לפח את יהדותה, את ישראליותה ואת ציוניותה של המדינה. והמעניין בכל זה הוא העובדה שכל זה אמור להתרחש בידיעה, בהסכמה ובהרמת אצבע של שלוש מפלגות שרצו בבחירות בדגל ימני: ימינה, תקווה חדשה וישראל ביתנו.
בספר משלי (ל: י"ח-י"ט) נאמר: "שְׁלֹשָׁה הֵמָּה נִפְלְאוּ מִמֶּנִּי וְאַרְבָּעָה לֹא יְדַעְתִּים׃ דֶּרֶךְ הַנֶּשֶׁר בַּשָּׁמַיִם, דֶּרֶךְ נָחָשׁ עֲלֵי צוּר, דֶּֽרֶךְ אֳנִיָּה בְלֶב יָם וְדֶרֶךְ גֶּבֶר בְּעַלְמָה׃ נדמה לי שאפשר להוסיף לפסוק זה: "דרך פוליטיקאי בבוחריו".
ד"ר מרדכי קידר הוא מזרחן ומרצה , סגן נשיא "NEWSRAEL - פיד דינמי פרו ישראלי", חבר הנהלה בפורום קפה שפירא, ושימש כיו"ר חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page