תגובות בפורום

מפגש רביעי | האם פסיקות בג"צ הן ג'יבריש קרולייני במתכוון?
In הפילוסופיה של הטפשות