ששה מפגשים שבועיים החל מחמישי, 11 ביוני⋅18:00 


 

ביקורת המציאות שלא קיימת |  ד"ר עפר קצ'רגין 

פירוק מתודי של פמיניזם,  פוסטמודרניזם ופוסטקולוניאליזם

fotolia_46473524.jpg

5. יום חמישי, 9 ביולי ⋅18:00

'מות חופש הבחירה' - על מחיקת האינדיבידואל והאחריות האישית במסגרת החשיבה הפרוגרסיבית העכשווית 

'חופש בחירה' - ערך ליברלי מרכזי שהתרוקן כמעט מתוכן בתיאוריה ובפרקטיקה הפרוגרסיבית העכשווית. התיאוריות והתנועות הרדיקליות (כדוגמת תיאוריות הפמיניזם הרדיקלי, תיאוריות ביקורת הגזע ותיאוריות פוסטקולוניאליות) מאיינות בשדות חברתיים שונים את הלגיטימיות של נשים וגברים לקבל החלטות אישיות ואנושיות ולו בעבור עצמם. 
כיצד ניתן להבין מחיקה זו של ערך ליברלי כה מרכזי?! איון חופש הבחירה נובע מחיסול הקטגוריה האפיסטמית של 'האינדיבידואל'. באין אינדיבידואלים, אין גם אחריות אישית. באין 'אחריות אישית' אין גם משמעות ל'חופש בחירה'. 
את אלו מחליפה תמונת עולם קונפליקטואלית המזהה מקרבנים (כדוגמת 'גברים', 'לבנים') וקרבנות ( כדוגמת 'נשים', 'לא-לבנים') הלכודים במאבק נצחי. וכמובן, 'לקרבנות' (ממשיים ומדומיינים)   נמצאים מליצי-יושר שיורו להם אילו החלטות עליהם לקבל (בזוגיות, במיניות, בתעסוקה, בתרבות, בפוליטיקה ובכל אשר יפנו) - 'לטובתם ולטובתן' כמובן. במפגש נפגוש כמה מהתיאורטיקנים שתרמו לאיון הלגיטימיות של 'חופש בחירה', ונברר את ההשתמעויות של איון זה במסגרת כמה הקשרים אקטואליים (גיוס נשים לשירות צבאי, פונדקאות וכו'). נברר גם מה קורה כשחסידי התיאוריות הרדיקליות נוטלים לעצמם את החירות לאיין את חירות המחשבה והמעשה של אלו עליהם הם פורשים את חסותם. לבסוף, נעמוד על מצבים בהם מייחסים דווקא חשיבות רבה ל'רצון החופשי' ול'בחירה האישית' של 'אינדיבידואלים' מסויימים. נראה כי בהקשרים פוליטיים מסויימים נולדים מחדש  כבמטה קסם 'האינדיבידואלים', וסיסמאות 'העצמה' באשר לצורך לכבד את עקרון 'ההגדרה העצמית' מגוייסות במפתיע בשנית. מי שמעוניין/נת לבוא ולשמוע, מוזמנ/ת לעשות כן. כל עוד אתם/ן עושים זאת מתוך 'רצון חופשי' כמובן. במפגש זה עדיין יש משמעות אפיסטמית, פוליטית ומוסרית לערך ליברלי זה של 'בחירה אישית'.

הרצאה בודדת 55 שח הרשמה כאן 

ד"ר עפר קצ'רגין, לשעבר ראש החוג לאזרחות וסוציולוגיה במכללת אורנים, מפרק את הדקונסטרוקציה  התורה השלטת היום במשרד החינוך והמוכרת לנו יותר כ"פרוגרסיביות".  שאלות של זהות מגדרית, לאומית, פמיניזם ופוליטיקת הזהויות יעמדו על המוקד.

 רמת-גן, היצירה 28 קומה ב' | לבירורים:  054-5556037  | פתיחת כל קורס מותנית במספר המשתתפים. החזר כספי מלא לנרשמים לקורס שלא נפתח 

4. יום חמישי, 2 ביולי ⋅18:00

"יחסים מסוכנים": מישל פוקו והתיאוריות הפרוגרסיביות הרדיקליות

הפעם נתוודע לפוסטמודרניזם באמצעות מישל פוקו, ועל השפעתו האדירה הן על התיאוריות הרדיקליות והן על 'המובן מאליו' של השיח התרבותי והאקדמי העכשווי. נבחן את המבט הביקורתי שלהן ביחס ל'מבטים ההגמוניים השונים' ('הגברי', 'הלבן', 'הקולוניאליסטי') וביחס למוסדות החברתיים 'הדכאניים' המזוהים איתם. נעמוד על לקונות (נקודות-עיוורון) לוגיות, אמפיריות, פוליטיות ומוסריות, המאפיינות תיאוריות אלה. ולבסוף, ננסה להחיל את המבט הביקורתי הפוקודיאני אל מול התיאוריות הרדיקליות עצמן. כלומר, נתהה על פוליטיקת-הזהויות באמצעות הטרמינולוגיה של פוקו, ונמשיגה כסוג חדש של מערך ידע/כוח שיחני דכאני, המנסה לכונן סובייקטים נתינים פוסטמודרניים. נבחן את 'האפקטים' של שיח זה, על הסובייקטים, אפשרויות הדיבור והפעולה ('תקינות פוליטית') והקטגוריות 'הטבעיות' המהותניות החדשות אשר באופן פרדוקסלי מתכוננות באמצעותה של הגות אנטי-מהותנית.

הרצאה בודדת 55 שח הרשמה כאן 

רח' היצירה 28 קומה ב | מתחם הבורסה | רמת-גן | טל: 054-5556037 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • העמוד הפתוח