לרגל יום הגבר הבינלאומי הוספנו הרצאת בונוס למנויי זהב ולמנויי החוג לסוציולוגיה

ביום חמישי הזה ד"ר עופר קצ'רגין מארח: 

 17:00  - 19:00 - יואב לוין - חקר מגדר

19:00-21:00  - ד"ר ישי נוימן -  בלשנות

עופר יואב וישי2.jpg
עופר יואב.jpg

לשאלת הקשר בדיעבד בין מין דקדוקי ובין מין ביולוגי במקצת לשונות העולם בזיקה אל תהליך התעמעמות ההבחנה בין קטגוריות קוגניטיביות-סמנטיות כלליות ובהן השלם וחלקיו, הפשוט והמורכב, המוחשי והמופשט.

"יום הגבר" בישראל - כי כדאי שמישהו יזכיר שיש גם כאלה 
יום הגבר - יום לא מוזכר, מודחק, מוכחש, מוגחך וכמעט שלא מעניין אף אחד. וזאת בניגוד גמור ל'יום האישה' וליתר ימות השנה בהם אנו שומעים על הישגים של נשים ועל מצוקותיהן. ולו מהסיבה הזאת, בחרנו לציין את היום הזה.

רח' היצירה 28 קומה ב | מתחם הבורסה | רמת-גן | טל: 054-5556037 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • העמוד הפתוח