יום שני | 29.6 | 19:00 | הרצאה בודדת

בית אורי, פורום קפה שפירא היצירה 28 ר"ג, קומה ב'

 

את מי האיסלם מחשיב כאויביו
מרצה: עופר בינשטוק

מחבר הספר:  היום שלאחר הפצצה האיראנית

 

עופר בינשטוק הקדיש שנים מחייו לחקר אוטודידקטי על האיסלם. המחקר הניב את הספר "היום שאחרי הפצצה האירנית" - המונח היום על שולחנם של מרבים חברי הכנסת והשרים. בהרצאתו עופר יפרוש בפנינו את הסכנה הממשית מהאידאולוגיה הדתית הפאנטית - ללא מורא וללא מחויבות למשטרת המחשבות. במציאות העכשווית כמעט שלא ניתן יותר לשמוע אמיתיות שכאלו, אלא שאם נעלים מהן עין - נמצא עצמנו בסכנה גדולה מאד.