יום ראשון | 5.7.20 |  19:00 | מרכז חדרים, חיפה 

משבר האקלים
החלום ושברו | פרופ' מיכה קליין

האם משבר האקלים הוא משבר אקלים או קיים בעיקר כתופעה תקשורתית-חברתית? פרופסור מיכה קליין, מהחוג לגאוגרפיה באוניברסיטת חיפה, יפזר את הערפל ויציג עובדות מדעיות בנושא. 

חיפה.jpg

רח' היצירה 28 קומה ב | מתחם הבורסה | רמת-גן | טל: 054-5556037 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • העמוד הפתוח