יום ד' | 9.9 |   | שעה  19:00 | רמת גן, בית אורי, היצירה 28 

גדי טאוב |  הקנוניה כנגד טראמפ

"איך עובדת השיטה. החליטו למתוח מונחים כמו "שיתוף פעולה" ו"תיאום" כך שיכילו גם דברים שהם בברור לא שיתוף פעולה ולא תיאום, ובטח לא קנוניה., להפליל את טראמפ על ידי עמימות מושגית, וניסוחים מטעים ובחלקם הגדול מתאמצים מידי לנפח רטורית את חומרת הדברים, גם כשהם היו ידועים. עד כדי הדו"ח טורח בזה, שבמקום לדבר לעניין הוא עצמו - הדו"ח - פונה לעיתונאים ואומר שאין בכל הקטעים שנשארו מושחרים (כלומר מסווגים) שום דבר שיקל את חומרת העבירות הנדונות. אם כבר, אומר הדו"ח, בלי להתבלבל - ההפך! זה אפילו עוד יותר גרוע ממה שאתם חושבים!" 

רח' היצירה 28 קומה ב | מתחם הבורסה | רמת-גן | טל: 054-5556037 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • העמוד הפתוח