יום ב' | 6.7.20 | שעה 19:00 | בית אורי, רמת גן היצירה 28 קומה ב'

סימפוזיון בינלאומי

תכנית האמירויות הפלסטיניות

ד"ר מרדכי קידר, מיכאל מימון , מזרחנים נוספים ונכבדים ערבים

תוכנית האמירויות הפלסטיניות היא הצעה של המזרחן ד"ר מרדכי קידר לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. עיקרי התוכנית הם הקמת שבע אמירויות–ערי מדינה, בערים הפלסטיניות המרכזיות ביהודה ושומרון, וסיפוח שטחי הכפר לישראל. המטרה המרכזית של התוכנית היא יצירת שלטון פלסטיני המבוסס על מבנה החברה הערבית, שיאפשר ביטחון ושגשוג להם ולישראל. יום העיון יעסוק בהצגת התוכנית ובדרכים לקדם אותה.

רח' היצירה 28 קומה ב | מתחם הבורסה | רמת-גן | טל: 054-5556037 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • העמוד הפתוח